Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku porady, przykłady, zdjęcia, tabele i schematy Książka Bezpieczeństwo danych osobowych skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy") i w związku z tym zobowiązane są zabezpieczać te dane. Swoim zakresem obejmuje stosowanie zabezpieczeń danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów mających związek z ochroną danych osobowych. Celem materiału jest pokazanie najważniejszych


Autor: Marcin Mielczarek
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych Pozycja prawna Książka stanowi

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych Pozycja prawna Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśró

Autor: Dominik Lubasz
MERITUM Ochrona danych osobowych w medycynie oświacie bankowości sektorze ubezpieczeniowym samorządzie terytorialnym

MERITUM Ochrona danych osobowych w medycynie oświacie bankowości sektorze ubezpieczeniowym samorządzie terytorialnym Meritum do ochrony danych RODO stanowi praktyczne kompleksowe omówienie przepisów kształtujących ochronę danych osobowych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej oraz euro

Autor: Bogdan Fischer
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz W komentarzu w praktyczny sposób

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy przedstawili w książce m.in. takie zagadnienia, jak: zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora p

Autor: Arwid Mednis
Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych Książka

Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych Książka jest pierwszą w Polsce prawniczą monografią dotyczącą zjawiska profilowania ludzi. Nasze zachowania w internecie, dane z urządzeń, z których korzystamy, dane z monitoringu ulicznego i z wielu innych źródeł są dziś błysk

Autor: Aneta Sieradzka
Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony

Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych , płyta CD Największym ryzykiem w stosowaniu monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych jest naruszenie dwóch obszarów regulacji prawa – praw pacjenta i zasad ochrony danych osobowych. W celu minimaliza

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku porady, przykłady, zdjęcia, tabele i schematy


Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku porady, przykłady, zdjęcia, tabele i schematy