Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami Wokół rodo narosło wiele mitów – niektóre bawią, inne prowadzą do absurdalnych sytuacji. Niniejsza publikacja rozwieje wszelkie wątpliwości związane z tym rozporządzeniem. Jest to zbiór blisko stu dobrych i złych praktyk z opisem kontrowersyjnych wyroków oraz kar nałożonych za działalność niezgodną z przepisami. W książce konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami autorzy przedstawiają główne grzechy administratorów w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego – od niejasnych komunikatów, brak


Autor: Mirosław Gumularz
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor komentarza przedstawił takie zagadnieni

Autor: Infor
RODO dla księgowych i biur rachunkowych Zmiany od 4 maja 2019 roku

RODO dla księgowych i biur rachunkowych Zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory dokumentów z objaśnieniami , aktywne druki na pendrive Autorzy w przystępny sposób przeprowadzają Czytelnika przez zawiłości obowiązków pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Omówienie uwzględnia najnow

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotycz

Autor: Michał Czerniawski
Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Kawecki Czerniawski W komentarzu omówiono, wyjaśniając przy tym wątpliwości interpretacyjne, przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), które zawierają regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się z

Autor: Aneta Sieradzka
Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek

Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek Wzory umów i procedur Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami


Mitologia rodo – konfrontacja z najczęstszymi błędami i absurdami