Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym Poznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w firmie – przygotowane przez eksperta specjalizującego się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. W książce o RODO wyjaśniono m.in. problemy: Jakie przepisy regulują ochronę danych osobowych? Co to są dane osobowe, jakie dane podlegają ochronie? Jak stworzyć i wdrożyć system ochro


Autor: Aneta Sieradzka
Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek Wzory umów

Dyrektywa fałszywkowa a RODO Bezpieczeństwo leków Obowiązki wytwórców hurtowników i aptek Wzory umów i procedur Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE

Autor: Seria z paragrafem
Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2020 Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne

Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2020 Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO). Ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: OGÓ

Autor: Mirosław Gumularz
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor komentarza przedstawił takie zagadnieni

Autor: Jagiełło Edyta
Ochrona danych pracowników zmiany 2020 Publikacja dotyczy ustawy o ochronie danych

Ochrona danych pracowników zmiany 2020 Publikacja dotyczy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks pracy i ma na celu omówienie zmian przepisów w tym zakresie. Opracowanie omawia zmiany, które obowiązują wszystkich pracodawców. Poza ciągłym rozszerzaniem zakresu przepisów, istotne dl

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami

Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotycz

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym


Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym